Skip to content
Ystadegau

Mynegai gwasanaethau marchnata

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter 2 2017
  • Diweddariad nesaf: 23 Ionawr 2018
Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn cwmnïau yn y sector gwasanaeth yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol

  • Mae tuedd hirdymor (y pedwar chwarter diweddaraf o’u cymharu â’r pedwar chwarter blaenorol) y Mynegai Gwasanaethau Marchnata yn dangos cynnydd ar gyfer Cymru a’r DU (cynnydd o 2.4 y cant yng Nghymru a 2.6 yn y DU). Mae'r cynnydd yng Nghymru yn ymwneud i raddau helaeth â’r cynnydd mewn allbwn gan Dosbarthu ac Gwasanaethau Gwybodaeth a Chyfathrebu. Mi oedd y cynnydd yn y DU yn bennaf yn deillio o, Dosbarthu, ac Gweithgareddau Proffesiynol, Gwyddonol a Thechnegol.
  • Dros y tymor byr (y chwarter diweddaraf o gymharu â’r chwarter blaenorol) bu allbwn yng Nghymru wedi gostwng o 0.1 y cant ac cynyddodd allbwn y DU o 0.5 y cant.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu