Skip to content
Casglu Data

Digartrefedd - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Mehefin 2017
  • Cyfnod dan sylw: Ebrill i Mehefin 2017
Mae’r ffurflen yma yn casglu data ar nifer yr aelwydydd sy’n ceisio am gymorth tai o’r awdurdod lleol o dan Ddeddf Tai Cymru 2014 a nifer yr aelwydydd digartref mewn llety dros dro.
Dyn ni’n casglu hwn oddi wrth awdurdodau lleol yng Nghymru pob chwarter.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu