Skip to content
Ystadegau

Cymorth i Brynu - Cymru: Cynllun Benthyciad Ecwiti a Rennir

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: 1 Gorffennaf i 30 Medi 2017
  • Diweddariad nesaf: 25 Ionawr 2018
Data sy'n cynnwys gwybodaeth am y nifer o gartrefi a brynwyd a gwerth y benthyciadau a dderbyniwyd o dan cynllun Cymorth i Brynu - Cymru: Cynllun Benthyciadau Ecwiti a Rennir.

Pwyntiau allweddol

  • Rhwng 1 Gorffennaf a 30 Medi 2017, cafodd 357 o gartrefi eu prynu gan ddefnyddio benthyciadau ecwiti a rennir Llywodraeth Cymru. Daw hyn â’r cyfanswm o gartrefi a’u prynwyd o dan Cymorth i Brynu – Cymru i 5,838  ers ei gyflwyniad ar 2 Ionawr 2014.
  • Ar 30 Medi 2017, roedd 840 o geisiadau am fenthyciadau heb gael eu prosesi.
  • Rhwng 1 Gorffennaf a 30 Medi 2017, cyfanswm gwerth y benthyciadau ecwiti yma oedd £13.9 miliwn, gyda gwerth y cartrefi a’u prynwyd yn dod i £70.1 miliwn.
  • £196,416 oedd pris prynu cymedrig y cartrefi a brynwyd gan ddefnyddio Benthyciadau Ecwiti a Rennir o dan gynllun Cymorth i Brynu - Cymru yn ystod y chwarter, a £38,900 oedd  gwerth cymedrig y benthyciad ecwiti.
  • Prynwyr tro cyntaf oedd mwyafrif y bobl a dderbyniwyd Benthyciad Ecwiti a Rennir o dan gynllun Cymorth i Brynu - Cymru rhwng 1 Gorffennaf a 30 Medi 2017, sy’n cynrychioli 72 y cant o'r holl gartrefi a gwblhawyd.

Nodi

Casglwyd y wybodaeth ar ran Llywodraeth Cymru gan Cymorth i Brynu (Cymru) Cyf.

Gwybodaeth bellach

Bydd canlyniadau allweddol yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol. Bydd y rhain yn cynnwys diweddariad ar StatsCymru. Mae'r wybodaeth a gyhoeddir ar StatsCymru yn cynnwys data ar lefel awdurdod lleol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu