Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Ymweliadau Undydd Prydain Fawr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016 i Hydref 2017
  • Diweddariad nesaf: 30 Ionawr 2018
Mae hyn yn y ffynhonnell o ystadegau swyddogol ar ymweliadau dydd gan breswylwyr Prydain i gyrchfannau ledled Prydain.

Mae'r arolwg yn cael ei gynnal ar y cyd gan VisitEngland a VisitScotland. Pwrpas yr arolwg yw mesur cyfanswm, gwerth a phroffil ymeliadau undydd a gymerir gan drigolion Prydain Fawr i gyrchfannau ym Mhrydain Fawr.

Y ffurf ar arolwg 2016 oedd rhyw 35,000 cyfweliad ar-lein ledled Prydain. Roedd cyfweliadau ychwanegol (cyfanswm o dua 5,000) ymhlith trigolion Cymru er mwyn galluogi dadansoddiadau manylach maes o law.

Tachwedd 2016 i Hydref 2017

Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2017

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

Hydref 2016 i Medi 2017

Dyddiad rhyddhau: 07 Tachwedd 2017

Pwyntiau allweddol

  • Mae’r adroddiad hwn yn awr yn cynnwys figurau Ionawr i Medi 2016 a rhai 2017, yn ogystal a figurau canolrif treigl.
  • O Ioniawr i Fedi oedd yna 75.9 miliwn o ddyddiau twristaidd i Gymru o Brydain Fawr, yn cynhyrchu gwariant o £3,298 miliwn.

Adroddiad blynyddol, 2016

Dyddiad rhyddhau: 24 Hydref 2017

Mae’r addrodiad yn cynnwys ffigurau ar gyfer ymweliadau dydd twristiaeth, ymweliadau gweithgareddau craidd i dwristiaeth ac ymweliadau hamdden 3+ awr.

Gwybodaeth bellach

Mae data misol ar gael ar StatsCymru a chyhoeddir adroddiad yn chwarterol.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 029 2089 8169

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu