Skip to content
Ystadegau

Mynediad i Feddyg Teulu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Chwefror 2017
  • Cyfnod dan sylw: Fel yr oedd ar Tachwedd 2016
  • Diweddariad nesaf: 28 Chwefror 2018
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am oriau agor practisau meddygon teulu ac amseroedd apwyntiadau.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016, roedd 85 y cant (375 o bractisiau) o bractisiau Meddygon Teulu ar agor yn ystod oriau craidd dyddiol, (sef 08:00 i 18:30), neu o fewn un awr o’r oriau craidd dyddiol, dydd Llun i ddydd Gwener. Mae hyn yn gynnydd o 82 y cant (373 o bractisiau) yn 2015.
  • Yn 2016, roedd 97 y cant (429 o bractisiau) o bractisiau yn cynnig apwyntiadau unrhyw amser rhwng 17:00 a 18:30 ar o leiaf 2 o ddyddiau’r wythnos, yr un ganran ag yn 2015 (440 o bractisiau).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu