Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Ffynnon

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2011
Gwerthusiad o waith rheoli Ffynnon, ei ddefnydd fel adnodd rheoli data, a'i effeithiolrwydd o ran costau a chanlyniadau.

Amcanion yr ymchwil yma oedd gwerthuso rheolaeth Ffynnon, ei defnydd fel cynorthwyydd rheoli data, a’i effeithiolrwydd mewn termau o gostau a chanlyniadau.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch â Ceri Greenall ar 029 2082 5872.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu