Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Sefydlu llinell sylfaen ar gyfer craffu ar Fyrddau Gwasanaethau Lleol yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Mawrth 2013
Roedd yr ymchwil yn ansoddol ei natur ac yn cynnwys holiadur ar-lein a chyfweliadau ar y ffôn â swyddogion craffu.

Cafodd y darn hwn o waith ansoddol ei gynnal fel rhan o interniaeth Doethuriaeth a’i nod oedd casglu gwybodaeth am y sefyllfa bresennol o ran Craffu ar Fyrddau Gwasanaethau Lleol yng Nghymru. Roedd hynny'n cynnwys deall cwmpas y broses o graffu ar Fyrddau Gwasanaethau Lleol, yn ogystal â ffactorau sy’n ysgogi ac yn rhwystro’r broses o graffu arnynt yn effeithiol.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 5780
Ebost: lucie.griffiths@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu