Skip to content
Ystadegau

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (ABB)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: Blwyddyn hyd at 30 Medi 2017
  • Diweddariad nesaf: 29 Mawrth 2018
Data ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol.

Mae'r ABB yn cyfuno samplau wedi'u hatgyfnerthu o’r Arolwg o'r Llafurlu, ac yn darparu data treigl dros bedwar chwarter o'r flwyddyn ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU, a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol. Ar gyfer Cymru, mae'r ABB yn cynnwys sampl o tua 18,000 o aelwydydd bob blwyddyn.

Pwyntiau allweddol

  • Y gyfradd gyflogaeth ar gyfer pobl 16 i 64 oed yng Gorllewin Cymru a'r Cymoedd oedd 70.7 y cant, tra’r gyfradd ar gyfer Dwyrain Cymru oedd 74.0 y cant (Cymru: 71.9 y cant, y DU: 74.4 y cant).
  • Yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd, roedd y gyfradd gyflogaeth i fyny 5.7 pwynt canran ar 2001 o'i gymharu â chynnydd o 3.2 pwynt canran ar gyfer Dwyrain Cymru (Cymru i fyny 4.8 pwynt canran a’r DU I fyny 2.1 pwynt canran.)
  • Powys (79.1 y cant), Sir Fynwy (77.3 y cant) a Wrecsam (76.5 y cant) oedd yr awdurdodau lleol â’r cyfraddau cyflogaeth uchaf. Roedd y cyfraddau isaf yng Ngheredigion (65.1 y cant), Abertawe (67.6 y cant) ac ym Mlaenau Gwent (67.6 y cant).

Gwybodaeth bellach

Cyhoeddir data chwarterol ar StatsCymru a chyhoeddir adroddiad yn flynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu