Skip to content
Ystadegau

Allbwn ac incwm amaethyddol cyfun

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
  • Diweddariad nesaf: Mawrth 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am gynnyrch amaethyddol, Gwerth Ychwanegol Crynswth o amaethyddiaeth a Chyfanswm Incwm o Ffermio.

Pwyntiau allweddol

  • Amcangyfrifir bod gwerth allbwn crynswth amaethyddol wedi gostwng oddeutu £33 miliwn (neu 2%) rhwng 2015 a 2016, i £1,447 miliwn.
  • Amcangyfrifir bod treuliant canolraddol yn £1,092 miliwn yn 2016, cynnydd o oddeutu £18 miliwn (neu 2%) ar 2015.
  • Gostyngodd Gwerth Ychwanegol Crynswth o amaethyddiaeth oddeutu £51 miliwn (neu 13%) i £355 miliwn yn 2016.
  • Amcangyfrifir bod cyfanswm Incwm o Ffermio wedi gostwng i £157 miliwn yn 2016, gostyngiad o oddeutu £20 miliwn (neu 12%).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu