Skip to content
 • Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn gyfle i bobl roi eu barn ar ystod eang o faterion sy'n effeithio arnyn nhw a'u hardal leol.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Chwefror 2018
 • Mae hyn yn y ffynhonnell o ystadegau swyddogol ar ymweliadau dydd gan breswylwyr Prydain i gyrchfannau ledled Prydain.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Chwefror 2018
 • Mae arolwg yn arolwg cenedlaethol sy’n mesur cyfanswm a gwerth twristiaeth ddomestig ym Mhrydain Fawr.
  Dyddiad rhyddhau: 11 Ionawr 2018
 • Adroddiad blynyddol sydd yn cynnwys ffigurau am incwm busnes fferm, dadansoddiad ar yr amrywiad o gwmpas y cyfartaledd, a chyd-destun hirdymor.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2017
 • Mae Arolwg Pobl yn mesur ymgysylltiad gweithwyr a’r nod ydy gwella perfformiad sefydliadol, cyflenwi gwasanaethau a lles staff.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2017
 • Sefydlwyd Baromedr Twristiaeth i ddarparu ‘cipluniau’ o berfformiad y diwydiant wedi cyfnodau pwysig yn y calendr twristiaeth.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Rhagfyr 2017
 • Ar 1 Rhagfyr 2015, daeth Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) yn dod i rym yn llawn. Mae'n cyflwyno system feddal o optio allan mewn perthynas â chydsynio i roi organau a meinweoedd.
  Dyddiad rhyddhau: 30 Tachwedd 2017
 • Mae’r arolygon deiliadaeth yn darparu gwybodaeth am dueddiadau yn y galw am lety twristiaeth yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 28 Tachwedd 2017
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am dir amaethyddol, da byw a llafur fferm.
  Dyddiad rhyddhau: 21 Tachwedd 2017
 • Mae Arolwg Cyflwr Tai Cymru (ACTC) yn casglu gwybodaeth ar gyflwr ac effeithlonrwydd ynni ar gyfer pob math o dai yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 2 Hydref 2017
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu