Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Mae'r Rhaglen Dystiolaeth ar Gyflwr Tai yn rhaglen strategol o fuddsoddi mewn data ynghylch a chyflwr tai a mesurau effeithlonrwydd ynni yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Chwefror 2018
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 19 Chwefror 2018
 • Adroddiad sy’n rhoi gwybodaeth ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Chwefror 2018
 • Adroddiad misol yn cyflwyno ystadegau ar brofion a gynhaliwyd, achosion newydd, buchesi dan gyfyngiadau ac anifeiliaid a gafodd eu difa.
  Dyddiad rhyddhau: 14 Chwefror 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n dangos gwybodaeth ar arwynebedd tir, da byw, daliadau, llafur, cynhyrchu a marchnata, grantiau a chymorthdaliadau, strwythur ffermydd a chymhariaeth y DU.
  Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2018
 • Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn cael ei ddiweddaru bob ychydig flynyddoedd. Fodd bynnag, mae rhai o’r dangosyddion sy'n cyfrannu at y Mynegai yn cael eu diweddaru'n flynyddol.
  Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2018
 • Datblygwyd y Pecyn Rheilffordd Cymoedd Canolog i annog newid moddol o'r car i'r rheilffyrdd drwy ddarparu seilwaith rheilffyrdd gwell.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Ionawr 2018
 • Roedd y prosiect atgyfnerthu rheilffordd Cymoedd (PARC) yn  Menter i gefnogi gwella gwasanaethau'n ar goridorau rheilffyrdd allweddol sy'n cysylltu'r Cymoedd â Chaerdydd.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Ionawr 2018
 • Adroddiad blynyddol sydd yn cynnwys ffigurau am incwm busnes fferm, dadansoddiad ar yr amrywiad o gwmpas y cyfartaledd, a chyd-destun hirdymor.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2017
 • Mae'r data yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau, camau gorfodi a chanlyniadau achosion o erlyn.
  Dyddiad rhyddhau: 27 Tachwedd 2017
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu