Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

Diweddarwyd ystadegau chwarterol am bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) heddiw. https://t.co/maSwrysgfs

# YstadegauCymru / 28 Gor

Ystadegau diweddaraf proffiliau rhanbarthol economaidd a’r farchnad lafur ar gyfer mis Gorffennaf '16 ar gyfer Cymru https://t.co/YrcNtkWa55

# YstadegauCymru / 28 Gor

79.5 y cant o bobl ifanc rhwng 16 a 18 oed yng Nghymru mewn addysg neu hyfforddiant yn 2015. https://t.co/wcGdjInRUn

# YstadegauCymru / 28 Gor
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu