Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

Cyhoeddwyd data newydd 2015-16 ar StatsCymru heddiw ar nifer y cyrsiau imiwneiddiadau plant a roddwyd. https://t.co/8gnkh8bzFR

# YstadegauCymru / 26 Hyd

Dechreuodd 41 o drefniadau maethu preifat newydd yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2016. https://t.co/WOk0dWLYHQ

# YstadegauCymru / 26 Hyd

Yn 2016 £492 oedd enillion wythnosol gros canolrifol gweithwyr llawn amser yng Nghymru,cynnydd o 2.9 y cant ers 2015 https://t.co/ryzEfNAVat

# YstadegauCymru / 26 Hyd
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu