Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

3,775 o gartrefi wedi prynu trwy Cymorth i Brynu – Cymru ar 31 Gorffennaf, 75% gan brynwyr am y tro cyntaf. https://t.co/usM02Rnfis

# YstadegauCymru / 25 Aws

Cafodd 1.7 miliwn o gleifion Cymru driniaeth ddeintyddol GIG yn ystod y ddwy flynedd hyd at fis Mawrth 2016. https://t.co/BkcUDh9fCL

# YstadegauCymru / 25 Aws

Cyhoeddir deilliannau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol '16 yn ôl rhyw ac awdurdod lleol ar gyfer Cymru heddiw https://t.co/3Xtw2y2dJP

# YstadegauCymru / 25 Aws
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu