Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

Yn ystod 2015-16 deliodd Awdurdodau Tân ac Achub â dros 72,000 o alwadau yng Nghymru, sef cynnydd o 16% ar 2014-15. https://t.co/DbT8xyqrnR

# YstadegauCymru / 22 Med

Cyhoeddwyd Dangosyddion Perfformiad Awdurdodau Tân ac Achub ar gyfer Cymru 2015-16 heddiw. https://t.co/i0BK7pD2On

# YstadegauCymru / 22 Med

Cyhoeddir heddiw ystadegau misol ar gyfer 2016/17 ar drefniadau Cyllid Myfyrwyr yng Nghymru. https://t.co/jVgMNozRlE

# YstadegauCymru / 22 Med
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu