Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

RT @JStone_WCVA: First meeting of Third Sector Statistical Users Panel. Thanks@statisticswales for great kick off and quality discussion wi…

# YstadegauCymru / 04 Chw

Diddorol clywed gan aelodau ein Panel newydd o ddefnyddwyr ystadegau’r Trydydd sector am eu anghenion heddiw @walescva #tspccymru

# YstadegauCymru / 04 Chw

Roedd porthladdoedd Cymru yn cyfrif am 11 y cant o gyfanswm traffig porthladdoedd y Deyrnas Unedig (DU). https://t.co/qMbayuoXBT

# YstadegauCymru / 04 Chw
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu