Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

Absenoldeb staff oherwydd salwch yn GIG Cymru yn 5.3% o’r dyddiau ar gael yn Ion-Maw 2016. https://t.co/UDz4Qwh3qu https://t.co/K3tSWccFa5

# YstadegauCymru / 31 Aws

GYG fesul awr a weithiwyd yn y sectorau blaenoriaeth (£30) yn uwch na’r sectorau nad yw’n flaenoriaeth (£17) yn 2014 https://t.co/nG4ZF75MYQ

# YstadegauCymru / 31 Aws

Cyhoeddwyd heddiw ffigurau blynyddol ar gleifion mewn ysbytai #iechydmeddwl yng Nghymru ar 31 Mawrth 2016. https://t.co/JDl3Uhxlhp

# YstadegauCymru / 31 Aws
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu