Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

Ar gyfartaledd roedd ddwy ran o dair o ystafelloedd gwestyau Cymru yn brysur yn ystod y 12 mis yn diweddu Mawrth '16 https://t.co/ulXbinHqkU

# YstadegauCymru / 26 Mai

Ystadegau diwereddaf yn dangos bod 45 y cant o gyflogaeth yng Nghmru o fewn y sectorau â blaenoriaeth yn 2015. https://t.co/y60XHDxKTr

# YstadegauCymru / 26 Mai

3,244 o gartrefi wedi prynu trwy Cymorth i Brynu – Cymru ar 30 Ebrill, 75% gan brynwyr am y tro cyntaf. https://t.co/wgbR04kHHK

# YstadegauCymru / 26 Mai
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu