Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

@DOHwb @wgcs_education Cyhoeddwyd y diwygiadau i dablau 6/7 yn Rhagfyr ‘15 achos mân gywiriadau - maent yn amherthnasol i'r erthygl newydd.

# YstadegauCymru / 22 Gor

@DOHwb @wgcs_education I egluro, ni chyhoeddwyd data diwygiedig. Roedd hyn i hysbysu am newidiadau i ystadegau cyhoeddir yn yr Hydref.

# YstadegauCymru / 22 Gor

Bwletin diweddaraf Ystadegau Economaidd Allweddol Cymru wedi ei gyhoeddi. https://t.co/ECdtjW6Bbl

# YstadegauCymru / 22 Gor
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu