Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

65% o wastraff trefol awdurdodau lleol wedi ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio yn ystod Gorffennaf i Fedi 2017.… https://t.co/cZ6zjaEON2

# YstadegauCymru / 15 Chw

Absenoldeb staff oherwydd salwch yn GIG Cymru yn 5.0% o’r dyddiau ar gael yn Gorffennaf i Fedi 2017.… https://t.co/tnKVYxxmHB

# YstadegauCymru / 14 Chw

Cyhoeddwyd yr ystadegau rhanbarthol diweddaraf ar TB mewn gwartheg gan Defra heddiw. https://t.co/6HZixFzwiq

# YstadegauCymru / 14 Chw
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu