Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

75 miliwn o deithiau twristiaeth undydd i Gymru yn 2015. https://t.co/JLJtt6VoOZ

# YstadegauCymru / 11 Chw

Ym mis Rhagfyr 2015 bu cynnydd yn nifer y cleifion sy’n aros dros 8 wythnos am wasanaeth diagnostig. https://t.co/9LGqcaKi4v

# YstadegauCymru / 11 Chw

Ym mis Rhagfyr 2015 bu cynnydd yn nifer y cleifion sy'n aros dros 14 wythnos am wasanaeth therapi. https://t.co/ivxBSrewlS

# YstadegauCymru / 11 Chw
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu