Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

61% o wastraff trefol awdurdodau lleol wedi ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio, Ionawr i Mawrth 2016. https://t.co/H2E1uOccqv

# YstadegauCymru / 24 Aws

1,875 aelwyd mewn llety dros dro ar ddiwedd Mawrth 2016. https://t.co/6dzQHjXt0v

# YstadegauCymru / 24 Aws

Digartrefedd wedi’i atal ar gyfer 65% o gartrefi mewn perygl o fod yn ddigartref, yn ystod 2015-16. https://t.co/jnIQYwYtZi

# YstadegauCymru / 24 Aws
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu