Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

Cyhoeddir deilliannau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol '16 yn ôl rhyw ac awdurdod lleol ar gyfer Cymru heddiw https://t.co/3Xtw2y2dJP

# YstadegauCymru / Llai nag awr yn ôl

Mwy o ganlyniadau 2014-15 #ArolwgCenedlaethol ar ofal plant yn cael eu cyhoeddi heddiw. https://t.co/RI5dvFwclP https://t.co/QUv7HUP5q6

# YstadegauCymru / Llai nag awr yn ôl

Roedd 49% o rieni plant oed 0–14 yn defnyddio gofal plant – 77% yn defnyddio gofal plant am ddim gan deulu/ffrindiau https://t.co/RI5dvFwclP

# YstadegauCymru / Llai nag awr yn ôl
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu