Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gymraeg

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Rhagfyr 2017
Daw’r cyllid ar ôl i’r sefydliad gyhoeddi’r papur ‘Meithrin Miliwn’ yn nhymor yr haf 2017.
 
17 Tachwedd 2017
Gweinidog yn cefnogi talentau Cymru mewn sioe sgiliau genedlaethol
 
14 Tachwedd 2017
Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi bod £425,000 wedi'i ddyfarnu i 26 o brosiectau arloesol sy'n ceisio hybu'r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg
 
20 Medi 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus i drafod cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg.
 
10 Awst 2017
Wrth ymateb i eitem Newsnight neithiwr ar y Gymraeg.
 
09 Awst 2017
Mae creu Comisiwn a fyddai'n gyfrifol am hybu'r Gymraeg ymhlith y cynigion sydd i'w gweld mewn Papur Gwyn a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mercher, 9 Awst).
 
07 Awst 2017
Heddiw (7 Awst), yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn lansio cronfa newydd ar gyfer prosiectau creadigol er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.
 
02 Awst 2017
Heddiw, cyhoeddodd Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg, ei fod yn ymrwymo £400,000 i helpu mentrau bach a chanolig i fod yn fwy dwyieithog.
 
11 Gorffennaf 2017
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi gweledigaeth i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050 heddiw (11 Gorffennaf).
 
22 Mawrth 2017
Mae Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies, wedi cymeradwyo grantiau gwerth £4.2m i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg.
 
14 Mawrth 2017
Mae Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies, wedi cyhoeddi bod Aled Roberts wedi cael ei benodi i gynnal adolygiad cyflym o Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg sydd wedi'u llunio gan Awdurdodau Lleol.
 
15 Chwefror 2017
Fe'i sefydlwyd ym mis Ebrill 2016, ac mae'r prosiect yn gweithio ar y cyd â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a phartneriaid eraill i gynnig cyngor a chymorth ar fanteision magu plentyn yn ddwyieithog.
 
26 Ionawr 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £3m yn ychwanegol yn y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol er mwyn gwella a chynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle.
 
04 Hydref 2016
Nod y gynhadledd yw rhoi llwyfan i arbenigwyr, ymarferwyr a rhanddeiliaid i gyfnewid gwybodaeth am wahanol agweddau ar gynllunio ieithyddol ac amlieithrwydd yn Ewrop.
 
29 Medi 2016
Heddiw (29 Medi), bydd pobl ifanc, arweinwyr busnes a hyfforddwyr yn dod ynghyd yng Nghaerdydd ar gyfer y Sgwrs Go Iawn ar y Gymraeg.
 
01 Awst 2016
Mae Prif Weinidog Cymru a Gweinidog y Gymraeg wedi cyhoeddi'n swyddogol gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050 yn yr Eisteddfod yn y Fenni.
 
21 Mehefin 2016
Heddiw, bydd Alun Davies yn cyhoeddi bod corff annibynnol arbenigol newydd yn cael ei ffurfio i roi cyngor ar y cyfryngau a darlledu yng Nghymru.
 
27 Mai 2016
Yn Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint eleni, cynhelir llu o atyniadau ar stondin Llywodraeth Cymru.
 
10 Chwefror 2016
Eich cyfle i wneud stŵr ynghylch Cerddoriaeth Gymraeg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heb ddarganfod gwychder cerddoriaeth Gymraeg hyd yma? Dyma gyfle i newid hynny ar 12 Chwefror!
 
22 Rhagfyr 2015
Dros £4m i hybu’r Gymraeg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi heddiw enwau’r 76 o sefydliadau a fydd yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn ystod 2016-17.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2018
Ll M M I G S S
<< Rha    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i