Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Ionawr 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi Nodyn Cyngor Caffael a fydd yn parhau â chefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant dur yng Nghymru a'r DU yn ehangach.
 
12 Ionawr 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn cynrychioli Cymru fory (13 Ionawr) yng Nghynhadledd Economaidd Killarney.
 
19 Rhagfyr 2017
Bydd £160m o arian ychwanegol ar gael i lywodraeth leol a’r gwasanaeth iechyd dros y ddwy flynedd nesaf yn sgil y Gyllideb derfynol, sy’n cael ei gosod heddiw.
 
15 Rhagfyr 2017
Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi cael y contract i weithredu’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.
 
12 Rhagfyr 2017
Mae llawer iawn o waith i’w wneud o hyd er mwyn sicrhau bod y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar y telerau cywir.
 
11 Rhagfyr 2017
Ni fydd pobl sy’n prynu tŷ am lai na £180,000 yng Nghymru yn gorfod talu treth o gwbl. Daw hynny yn sgil newidiadau i’r dreth trafodiadau tir a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Cyllid.
 
07 Rhagfyr 2017
Heno bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn tynnu sylw at rai o'r prif faterion y mae Cymru'n eu hwynebu.
 
30 Tachwedd 2017
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford fuddsoddiad newydd gwerth £26m gyda chefnogaeth yr UE i helpu pobl ifanc o bob rhan o Gymru i gael gwaith.
 
22 Tachwedd 2017
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi ymateb i Ddatganiad yr Hydref Llywodraeth y DU heddiw.
 
21 Tachwedd 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn annog Llywodraeth y DU i ymrwymo o'r diwedd i brosiectau seilwaith allweddol yng Nghymru a rhoi eglurder mawr ei angen ynghylch buddsoddiadau'r dyfodol.
 
06 Tachwedd 2017
Heddiw, bu'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn ymweld ag Ysgol Eirias ym Mae Colwyn i glywed barn y disgyblion am y syniad o gyflwyno treth ar ddeunydd plastig untro.
 
26 Hydref 2017
Rhaid i Lywodraeth y DU osod cynlluniau i godi'r cap ar gyflogau sector cyhoeddus a gwyrdroi'r toriadau gwariant sy'n cael eu cynllunio yng Nghyllideb yr Hydref eleni.
 
26 Hydref 2017
Wrth i Ysgrifenyddion Cyllid pedair gwlad y DU gwrdd heddiw, bu Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban yn galw ar Lywodraeth y DU i gefnu ar ei rhaglen gyni ddiffygiol a diangen.
 
25 Hydref 2017
Mae sector ynni morol Cymru wedi cael hwb pellach wrth i £1.2m o gyllid yr UE gael ei fuddsoddi i greu ardal i ddatblygwyr brofi eu technoleg yn Nyfrffordd Aberdaugleddau.
 
17 Hydref 2017
Heddiw bydd Mark Drakeford, yr Ysgrifennydd Cyllid, yn ymweld â Brwsel i gyfarfod â Guy Verhofstadt, yr Aelod o Senedd Ewrop sy’n gweithredu fel negodydd Senedd Ewrop ar Brexit.  
 
16 Hydref 2017
Mae cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion ar Brexit heddiw yn gyfle hanfodol i ailosod y berthynas rhwng Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig, yn ôl yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford
 
06 Hydref 2017
Mae Cymru ac Iwerddon wedi ymuno â'i gilydd mewn menter newydd i ehangu rôl clybiau pêl-droed yn y ddwy wlad.
 
03 Hydref 2017
Heddiw cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, Gyllideb newydd i Gymru gan adlewyrchu pwerau trethu a benthyca newydd Llywodraeth Cymru.
 
03 Hydref 2017
Heddiw , cyhoeddodd Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, y trethi Cymreig cyntaf ers bron i 800 mlynedd.
 
01 Hydref 2017
Mae Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru wedi cytuno ar gytundeb dwy flynedd, gwerth £210m, ar gyfer y Gyllideb.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2018
Ll M M I G S S
<< Rha    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i