Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newyddion

Mae Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol ynrhan annatod o hunaniaeth cenedlaethol Cymru ac yn cael eu cydnaboddrwy’r byd .

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething fuddsoddiad o £6.245m i wella gwasanaethau TG Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Bydd Llywodraeth Cymru’n rhoi help ariannol i GE Healthcare sefydlu Pentref Arloesi Agored gwerth miliynau o bunnoedd yng Nghaerdydd.

Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi croesawu’r newyddion am blannu dwy filiwn o goed yn Uganda diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy brosiect amgylcheddol Maint Cymru.

Bu'r ddraig goch yn rhuo yn Wall Street, ac roedd un o'r canolfannau ariannol a masnach mwyaf yn y byd, Cyfnewidfa Stoc Efrog Newydd, y New York Stock Exchange (NYSE), wedi'i orchuddio â baneri Cymru ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2015
Ll M M I G S S
<< Chw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i