Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newyddion

Mae cytundeb ar gyfer diwydiant pysgota Cymru wedi cael ei sicrhau a fydd yn diogelu stoc pysgod Cymru, yn ôl Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Mynd i'r afael â llygredd nitradau o amaethyddiaeth a gwella ansawdd dŵr ar lefel Cymru gyfan.

Bu Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio yn ymweld â Swyddfa Cyngor ar Bopeth yn Abertawe i glywed am effaith debygol gweithredu’r Gwasanaeth Credyd Cynhwysol llawn ar drigolion yr ardal.

Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford y caiff cynllun rhyddhad ardrethi parhaol i fusnesau bach ei gyflwyno o 1 Ebrill 2018.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2017
Ll M M I G S S
<< Tac    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i