Skip to content

Cystadleuaeth #CronfeyddUECymru 2017

Dolenni perthnasol

Mae’n rhaid i brosiectau sy’n cael arian gynnwys y themâu trawsbynciol: 
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dathlu 60 mlynedd o Gronfa Gymdeithasol Ewrop #ESF60

Lansiwyd cystadleuaeth i gydnabod llwyddiant unigolion y cafodd eu bywydau eu trawsnewid diolch i gyllid yr UE yng Nghymru.

Categorïau

Prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Ar gyfer prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn unig, bydd enwebiadau yn cael eu rhoi ar restr fer yn y categorïau canlynol:

Categori 1: Llwyddiant gorau gan unigolyn (25 oed +)

Categori 2: Llwyddiant gorau gan unigolyn (11-24 oed)

Rydym yn awyddus i glywed hanesion llwyddiant unigolion sydd wedi bachu ar gyfleoedd a grëwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, ac sydd wedi camu ymlaen wrth ddatblygu sgiliau newydd, sicrhau swydd neu ddod o hyd i lwybr gyrfa newydd.

Ar gyfer pob prosiect (Cronfa Gymdeithasol Ewrop ac ERDF)

Categori 3: Yr esiampl orau o ymgorffori themâu trawsbynciol mewn prosiect Ewropeaidd

Rydym yn croesawu ceisiadau gan brosiectau sydd wedi llwyddo i ymgorffori'r themâu trawsbynciol – datblygu cynaliadwy, cydraddoldeb a/neu brif ffrydio rhywedd, a threchu tlodi – yn eu gweithgareddau.

Er enghraifft, os yw eich prosiect wedi cyflwyno gweithgaredd sy'n gwella'r amgylchedd naturiol neu sydd wedi rhoi mesurau ar waith i helpu i greu gweithle lle mae pawb yn cael cyfle i lwyddo, fe hoffem glywed gennych.

Sut i wneud cais

I gymryd rhan, dylai noddwyr gwblhau'r ffurflen gais sydd wedi ei hatodi isod a'i hanfon i: WEFO-Communications@llyw.cymru

Cewch enwebu mwy nag un person ym mhob categori.

Bydd enwau'r enillwyr yn cael eu cyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn y Digwyddiad Gwybodaeth ar gyfer Cronfeydd yr UE a gynhelir ar 30 Tachwedd.