Skip to content

Cronfeydd Ewropeaidd yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal Ymgynghoriad Cyhoeddus Agored fel rhan o werthusiad ex-post Cronfa Gymdeithasol Ewrop 2007-2013
Mae cronfeydd yr UE yn ein helpu i fuddsoddi yn y prosiectau hyn, a rhagor.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r UE yn cynnig manteision gwirioneddol i Gymru – drwy'r farchnad sengl a thros £500 miliwn o gronfeydd yr UE bob blwyddyn.

Drwy Gronfeydd Strwythurol yr UE, mae Cymru wedi elwa ar ychydig dros £4 biliwn ers 2000, gan gefnogi busnes, ymchwil ac arloesi, helpu pobl i gael gwaith, gwella sgiliau, gwella rhwydweithiau digidol a thrafnidiaeth, adfywio'n cymunedau, a gwella'n hamgylchedd.

Cyflawniadau

Ers 2007, mae prosiectau'r UE wedi creu 11,925 o fentrau a 36,465 (gros) o swyddi, wedi helpu 72,600 o bobl i gael gwaith, wedi helpu 227,670 o bobl i ennill cymwysterau, ac wedi helpu 55,780 o bobl i gael addysg bellach.

Rhai enghreifftiau o fuddsoddiadau'r UE:

Rhaglenni ariannu eraill yr UE

Mae Cymru hefyd yn elwa ar gronfeydd yr UE drwy'r Polisi Amaethyddol Cyffredin, sy'n rhoi tua £200 miliwn y flwyddyn drwy'r Taliad Sengl i fwy na 16,000 o ffermydd yng Nghymru.

Mae Cymru hefyd yn elwa ar gynllun Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig  2014-2020, sy’n gallu rhoi cymorth i fusnesau, ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau mewn ardaloedd gwledig. Caiff y rhaglen £957m hon ei hariannu gan yr UE a Llywodraeth Cymru drwy Gronfa  Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae mwy na £500 miliwn wedi cael ei fuddsoddi ers 2007 mewn mentrau fel Cyswllt Ffermio a'r prosiect Kite (dolen allanol) i wneud ffermydd a busnesau gwledig yn fwy cystadleuol a gwella ansawdd bywyd cymunedau gwledig a'r amgylchedd.

Yn ogystal â chronfeydd yr UE a neilltuwyd i Gymru, sy'n werth dros £500 miliwn bob blwyddyn, mae cyfanswm o dros £90 biliwn o gronfeydd eraill yr UE hefyd ar gael i Gymru.  Mae'r rheini'n cynnwys Horizon 2020, cronfa ymchwil ac arloesi'r UE, ac ERASMUS sy'n cefnogi cyfleoedd am waith, addysg a hyfforddiant dramor.  Darllenwch am rai o'r prosiectau yr ydym wedi eu hariannu yn y ddogfen i’w lawrlwytho 'Storïau llwyddiant Horizon'.