Skip to content

Ymgynghori

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon (CRC)

Cyd-ymgynghoriad ar y cyd yw hwn ar gynigion newydd i symleiddio Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon (CRC).
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 27/03/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 18/06/2012

Dolenni perthnasol

Mae’r Ymrwymiad yn un gorfodol, dros y DU yn gyfan.  Mae’n effeithio ar fusnesau mawr a chyrff cyhoeddus, sydd rhyngddynt yn gyfrifol am 12% o allyriadau carbon Prydain.

Cyd-ymgynghoriad yw hwn rhwng:

 • Llywodraeth y Deyrnas Unedig;
 • Llywodraeth Cymru; a
 • gweinyddiaethau datganoledig eraill.

Amcan y cynlluniau newydd yw:

 • lleihau biwrocratiaeth; 
 • arbed arian; a
 • cynnal manteision y cynllun.

Bydd y symleiddio’n cynnwys:

 • byrhau’r broses ymgymhwyso;
 • Lleihau nifer y tanwyddau sy’n dod o dan yr Ymrwymiad;
 • Lleihau’r adroddiadau y mae gofyn i fusnesau eu cynhyrchu;
 • Lleihau’r amser y bydd disgwyl i gyfranogwyr gadw cofnodion;
 • Dileu’r rheidrwydd ar gyfleusterau i brynu lwfansau’r CRC;
 • Mabwysiadau ffactorau allyrru newydd; a
 • Dileu matrics manwl y Tabl Perfformiad o’r ddeddfwriaeth a’i roi mewn arweiniad.

Bydd yr ymgynghoriad yn para deuddeng wythnos.

Bydd deddfwriaeth yr CRC wedi’i diwygio erbyn Ebrill 2013.

Mae'r ddogfen ymgynghori ar gael ar  wefan Adran Ynni a Newid Hinsawdd.

Ewch i: wefan Adran Ynni a Newid Hinsawdd (dolen allanol, Saesneg yn unig)