Skip to content

Jeremy Miles AC

Jeremy Miles
Y Darpar Gwnsler Cyffredinol.

Cyfrifoldebau'r Cwnsler Cyffredinol Enwebedig

  • Rhoi cyngor cyfreithiol i’r Llywodraeth
  • Goruchwylio gwaith yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol sy’n darparu gwasanaethau cyfreithiol i Lywodraeth Cymru
  • Goruchwylio erlyniadau ar ran Llywodraeth Cymru
  • Goruchwylio’r gwaith o gynrychioli Llywodraeth Cymru yn y llysoedd 
  • Ystyried a oes angen i Filiau a basiwyd gan y Cynulliad gael eu cyfeirio at y Goruchaf Lys er mwyn penderfynu a ydynt o fewn cymhwysedd y Cynulliad (gwneir hyn yn annibynnol ar y Llywodraeth)
  • Cyflawni swyddogaethau eraill er budd y cyhoedd gan gynnwys, pan fo’r Cwnsler Cyffredinol yn ystyried bod hynny’n briodol, cychwyn, amddiffyn neu ymddangos mewn unrhyw achosion cyfreithiol sy’n ymwneud â swyddogaethau Llywodraeth Cymru (gwneir hyn yn annibynnol ar y llywodraeth)